Prisendringer

Onninen varsler prisendringer i juni og juli.

Melding om prisendring 1. juni 2020

Vi varsler med dette om endring av våre priser på produkter fra enkelte av våre leverandører. Leverandørene endrer sine priser på grunn av endrede valutakurser og råvarepriser. Vi ser oss dessverre derfor nødt til å foreta prisjustering med virkning fra samme dato.

Prisendringen vil omfatte produkter fra:

  • Nexans Norway AS
  • Prysmian Group Norge AS
  • Onnline kabel

Produkter som er sterkt råvareavhengig vil som normalt være gjenstand for månedlig regulering (LME). I tillegg til produkter fra nevnte leverandører, kan andre tilkomme med kort varsel.

Prisene vil være oppdatert i nettbutikken fra 1. juni.

Dersom du har spørsmål i forbindelse med oppdateringen av nye priser eller tilgang til vår nettbutikk, vennligst ta kontakt med din kundeansvarlige.

Hvis det er andre i din bedrift som trenger denne meldingen er vi takknemlige om du videresender den til dem.

Med vennlig hilsen

Jørn-Are Bergh
Direktør Onninen AS

Melding om prisendring 1. juli 2020

På bakgrunn av endringer i pris fra våre leverandører, valutakurser, råvarepriser og en generell kostnadsøkning på andre innsatsfaktorer, vil vi justere våre priser fra 1. juli 2020. Endringen vil variere mellom de forskjellige leverandørene.

Prisene vil være oppdatert i nettbutikken fra 1. juli.

Dersom du har spørsmål i forbindelse med oppdateringen av nye priser eller tilgang til vår nettbutikk, vennligst ta kontakt med din kundeansvarlige.

Hvis det er andre i din bedrift som trenger denne meldingen er vi takknemlige om du videresender den til dem.

Med vennlig hilsen

Jørn-Are Bergh
Direktør Onninen AS