Prisendringer

Ved å følge med på denne siden vil du alltid være oppdatert på alle prisendringer som har skjedd og vil skje i markedet. Alle prisendringer blir varslet i god tid i forkant.

Melding om prisendring 1. februar 2020

Vi varsler med dette om endring av våre listepriser for produkter fra enkelte av våre leverandører. Leverandørene endrer sine priser på grunn av en generell kostnadsøkning og økende råvarepriser.
Vi ser oss dessverre derfor nødt til å foreta prisjustering med virking fra samme dato.

Prisendringen vil omfatte produkter fra:

Leverandør
AUTOCARE INTERNATIONAL AS - med 3 %
ROBERT BOSCH AS - med 3 %
GPBM NORDIC AS - med 3 %
SIEMENS AUTOMASJON - til 5 %
3M NORGE AS - Ingen detaljer

Endringene vil ligge mellom 1% til 5 %, men større endringer kan også forekomme ved spesielle justeringer og feilrettinger. I tillegg til produkter fra nevnte leverandører kan mindre korreksjoner og markedstilpasninger forekomme. Produkter som er sterkt råvareavhengig vil som normalt være gjenstand for månedlig regulering.

Prisene vil være oppdatert i nettbutikkens varekurv fra 1. februar. www.onninen.no

Dersom du har spørsmål i forbindelse med oppdateringen av nye priser eller tilgang til vår nettbutikk, vennligst ta kontakt med din kundeansvarlige. Hvis det er andre i din bedrift som trenger denne prismeldingen er vi takknemlige om du videresender den til dem.

Med vennlig hilsen

Espen Ingvoldstad
Økonomidirektør Finans