Vis utgåtte produkter
Kategori
Tilgjengelighet
Merkespenning U
Ledermateriale
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Nominelt ledertverrsnitt
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Antall ledere
Skjerm
Merkespenning U0
Viser 30 resultater
NKT CABLES
Installasjonskabel PR 500V 2x2,5/2,5 sort B 50
Produktnummer
1056229
NKT CABLES
Installasjonskabel PR 500V 2x1,5/1,5 sort B 50
Produktnummer
1056226
NKT CABLES
NKT CABLES
NKT CABLES
NKT CABLES
NKT CABLES
NKT CABLES
NKT CABLES
NKT CABLES
NKT CABLES
NKT CABLES
NKT CABLES
NKT CABLES
NKT CABLES
NKT CABLES
NKT CABLES
NKT CABLES
NKT CABLES
NKT CABLES
NKT CABLES
NKT CABLES
NKT CABLES
NKT CABLES
NKT CABLES
NKT CABLES
NKT CABLES
NKT CABLES
NKT CABLES
NKT CABLES