Informasjon om Korona og våre tiltak

Onninen følger til enhver tid FHI sine anbefalinger. Vi tar samfunnsansvar og ønsker å bidra til å redusere koronasmitte og sykdommen Covid-19. Vi holder åpent og har satt i gang en rekke tiltak for å sikre kunder, leverandører, samarbeidpartnere og ansatte. Vi oppdaterer denne siden hver gang situasjonen endrer seg. Sist oppdatert: 24.03.2020 kl. 13:50

Åpne butikker og hentepunkter

I alle våre butikker innføres nå en rekke tiltak som skal gjøre det trygt å handle hos oss. Alle våre Expresser tar spesielle hensyn for å unngå smitte.

Dette innebærer;

  • Ekstraordinært, og hyppig renhold av alle kontaktflater
  • Begrenset nærkontakt, hold anbefalt avstand på 1 meter
  • God hoste-, nyse-, og hånd-hygiene etter FHIs anbefalinger
  • Medarbeidere må holde seg hjemme hvis de har luftveisinfeksjoner eller mistenker smitte
  • Medarbeidere må holde seg hjemme etter enhver tids siste oppdaterte retningslinjer fra Folkehelseinstituttet eller lokale myndigheter.

I alle våre butikker har vi bra med varer på lager, vi holder åpent og er her for de som trenger hjelp med små og store byggeprosjekter. Enkelte Expresser vil ha endring i åpningstider. Ting endrer seg også raskt, så sjekk gjerne med din lokale Express om du er i tvil. Bruk gjerne leveringstjenesten Plukk & Pakk der denne tilbys.

Her finner du våre butikker

Kundebesøk

Norsk næringsliv oppfordres til å begrense sine aktiviteter kraftig.
Alle møter og kundebesøk, samt oppfølging fra våre selgere forsøkes gjennomføres som planlagt, men fysiske møter vil ikke gjennomføres i en periode fremover, inntil vi er i en situasjon hvor disse igjen kan gjenopptas. Våre selgere er tilgjengelig for kunder på Teams, Skype, telefon eller via e-postkorrespondanse. Vi ønsker å opprettholde den gode kundedialogen og samtidig forhindre ytterligere smitte av Koronaviruset.

Vi er tilgjengelige

Vi ber om forståelse for denne situasjonen. Ta kontakt dersom noe er uklart, eller du har ytterligere spørsmål. Våre kundeansvarlige er tilgjengelige om du har spørsmål knyttet til dine spesifikke leveranser eller leveransesituasjonen generelt.

Du kan handle og kontakte oss som vanlig:
• Bestill varer 24/7 på onninen.no
• Express-butikkene er åpne – her finner du din nærmeste butikk
• Få varene levert der du er med vår tjeneste Plukk & Pakk. Se hvordan du bruker tjenesten her
• Kundeservice er tilgjengelig på tlf.: 22 39 60 00

For mer informasjon om Korona kan du besøke FHI sine sider på denne lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Logistikk

For å sikre varetilgjengelighet har vi gjort ekstra innkjøp, sikret ressurstilgang hos vikarbyråer og hos våre transportører. Varetilgjengeligheten er høyt prioritert hos oss, så vi overvåker lagerbeholdningen kontinuerlig og har tett dialog med underleverandørene. I tillegg innfører vi et «overgangsvindu» på en halvtime mellom våre skift på lageret for redusere smittespredning og vi innfører restriksjoner i en periode for hvem som får tilgang til vårt lager.

Leveringssituasjonen
Regjeringen har iverksatt de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Vi har den siste tiden tilpasset oss denne løpende internt. Vi er tilgjengelige i alle kanaler, og vår varetilgjengelighet er ikke vesentlig endret hverken fra hovedlager eller Express. Vi har imidlertid nå fått varsler fra våre største transportører vi må ta videre til våre kunder.

Force Majeure innen transport
Med bakgrunn i situasjonen uttaler NHO Logistikk og transport sammen med de største transportørene at transport- og logistikkbransjen ikke lenger har mulighet til å fungere som normalt. De påberoper seg dermed en force majeure-situasjon. Det at man er i en force majeure-situasjon betyr normalt sett at man er ansvarsfri i forhold til løpende forpliktelser og oppståtte økonomiske tap.

Hva vil dette bety for meg som kunde?
Vi vil i denne situasjonen gjøre vårt ytterste for at varene skal bli levert til avtalt tid og vil finne alternative løsninger der det er mulig, men må samtidig forberede våre kunder på utfordringene med og opprettholde den normale regelmessighet i leveransene fremover. Konsekvensen av transportbransjens påberopelse av force majeure, krever at vi viderefører dette varselet til våre kunder.
Vi vil gjøre vårt ytterste for å holde alle våre kunder løpende informert om eventuelle avvik i leveransesituasjonen.
Vi oppfordrer derfor våre kunder til å bestille varer til kritiske leveranser i god tid.

Fjerning av pakkseddel og plukklapp

Vi fjerner alle pakksedler med umiddelbar virkning som et nytt Koronavirus-tiltak. Pakkseddelen får du ved å skanne QR-koden på etiketten til esken. Hvis du ikke får skannet QR-koden med kamera på mobilen din, kan du laste ned en app for å gjøre dette:

Vi fjerner også de fleste plukklappene som legges ved hvert produkt av samme årsak som pakkseddel.