Vis utgåtte produkter
Kategori
Merke
Nominelt ledertverrsnitt
Merkespenning U
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Konsentrisk leder
Ledermateriale
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Antall ledere
Skjerm
Merkespenning U0
Viser 2 resultater
NEXANS
NEXANS